تیم اصلی ساخت و طراحی روما متشکل از دو دانش آموخته رشته مهندسی معماری، به نام حامد سرلک و محمد کثیری می باشد، کسب رضایت مشتری هدف اصلی در تمام سالهای پر تلاطم اقتصاد ایران بوده است، روما پس از ساخت چند پروژه در منطقه یک و دو تهران هم اینک در غرب استان تهران در شهرک اندیشه فعال است، پروژه روما ۵ ساختمان ۲۴ واحدی، پروژه جدید این تیم که از اسفند ۹۸ آغاز شده است